Thursday, May 28, 2015

東北三省之旅 Day 6 上

 5/5/2015

今日由吉林前往哈爾濱

( 車程約 4.5 小時 )

呢日天色麻麻,

從旅遊車望出去可以睇到好大風,

原來我地咁好彩遇上大風沙,


第一站:

以金太祖春巡為主題嘅春水大典公園


五國頭城 ( 坐井觀天園 )關東古巷 ( 室內仿古步行街 )


哈爾濱聖索菲亞大教堂

防洪紀念塔

呢個時候非常大風,

我都唔敢行得太開, 

驚被吹落河呀!垃圾桶被吹倒


街招都吹到瞓低
落出雨,

唔行啦,

返轉頭去集合地點


去莊園途中遇到屋頂被吹到馬路上,

司機即刻掉頭行第二條路


16 comments: