Monday, July 6, 2015

靚靚叉燒又嚟啦


去肉佬度買肉,

叫肉佬幫我揀條帶少許肥嘅梅頭肉,

焗出嚟嘅叉燒好腍好正!叉燒醃料:
叉燒酱3湯匙
海鲜酱大半湯匙
生抽1湯匙
糖1湯匙
茄汁2湯匙
紹酒1湯匙
麻油1茶匙


做法:
叉燒用醃料醃約4小時
入預熱 200C 焗爐, 用上火, 每面烤 15 分鐘即成

11 comments: