Sunday, September 20, 2015

晨運


無去晨運幾個星期,

唔可以再懶,

啲起心肝出去行番個圈,

姑仔未行過屋企附近嘅單車徑,

一行到去,

姑仔即刻感覺到大分別,

前面仲係住宅區,

後面就即刻變成大自然影色!

春江水䁔,

仲有雀鳥睇添!


14 comments: