Monday, October 12, 2015

香茅蝦


呢包蝦買咗一段日子,

因為姑仔唔係咁鍾意食蝦,

所以一路都無整嚟食,

而家姑仔走咗,

快快整餐蝦食嘞!


材料:
蝦十隻
香茅一支,只要白色部份,剁碎,
蒜頭1粒剁蓉
薑2片剁蓉
紹酒一湯匙
魚露一湯匙
糖半茶匙
䓤一條切粒
芫荽碎一湯匙


做法:
燒紅鑊,下油,將蝦煎熟,取出待用
起鑊,下油,先爆香香茅,加入薑,蒜爆香,
將蝦回鑊兜勻,贊酒,灑下糖和魚露,兜勻,加入葱及芫荽,兜勻上碟

7 comments: