Saturday, May 30, 2015

東北三省之旅 Day 7 上


6/5/2015

落咗一晚雨,

好在到早上就停咗雨,

早餐在中餐館吃,

之後就遊伏爾加莊園.


Friday, May 29, 2015

東北三省之旅 2015 Day 6 下

5/5/2015

在橫風橫雨情況下抵達伏爾加莊園,

我地會在莊園住宿一晚,

放低行李後, 

導遊話帶我地去遊莊園,

你估我地儍架咩,

橫風橫雨仲要出去行?

幾大都唔去啦!

領隊話我地食飯嘅地方不在酒店內,

是在另一座建築物,

始终都係要行過去,

我問 room service 得唔得,

佢話太多碗碟,

無可能可以 room service!

OK!

咁而家唔行,

到食飯時候先出去嘞!

好在到食飯時候停咗一陣雨!

Thursday, May 28, 2015

東北三省之旅 Day 6 上

 5/5/2015

今日由吉林前往哈爾濱

( 車程約 4.5 小時 )

呢日天色麻麻,

從旅遊車望出去可以睇到好大風,

原來我地咁好彩遇上大風沙,


第一站:

以金太祖春巡為主題嘅春水大典公園


五國頭城 ( 坐井觀天園 )關東古巷 ( 室內仿古步行街 )


哈爾濱聖索菲亞大教堂

防洪紀念塔

呢個時候非常大風,

我都唔敢行得太開, 

驚被吹落河呀!垃圾桶被吹倒


街招都吹到瞓低
落出雨,

唔行啦,

返轉頭去集合地點


去莊園途中遇到屋頂被吹到馬路上,

司機即刻掉頭行第二條路


Wednesday, May 27, 2015

東北三省之旅 Day 5


4/5/2015


我地呢團係五天團和八天團合併,

五天團友食完午餐就要乘車去長春機場,

而我們八天團友只有八位,

午餐後會去浸温泉!

呢日早上都有行程架,


長白島觀鳥,
釣魚區


鳥就睇唔到嘞,

走地雞就有幾隻!
世纪廣場呢個係自費項目

目的係睇隕石


先去睇京劇展覽

 午餐食東北三套碗

三套碗係滿族名宴